Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september, 2017

Vila

Att kunna slappna av och ta det lite lugnt är också viktigt. Här läser vi för varandra

Vi har fredagsmys, dansar och rör oss till Just dance!

Rörelse lekar i gympasalen för Asken/Pilen

Idag har vi haft roliga sammarbetsövningar i gympasalen. Många goa skratt! 

Idrott för Eken

Utifrån Läroplanen för fritidshem ska eleverna få tillfälle att bl.a."utveckla sin förmåga att samarbeta". Idag har vi haft samarbetslekar.


Måndag

Idag njuter vi av solen och asken/pilen   har lekt Samarbets/kamratlekar. Barnen är verkligen intresserade av att leka tillsammans. Här leker vi kramtagen. Vi lär oss att hjälpa och ta hand om varandra.

Temauppstart!

Nu har vi startat upp temat Rörelse och Hälsa här på fritids. Vi kommer att fokusera på att erbjuda eleverna olika rörelseaktiviteter och diskussioner om dess betydelse. Vi kommer pratat om vilken betydelse kost, vila, och rörelse har för vårt välmående och god hälsa. Genom våra aktivitet arbetar vi med samarbete, kompisrelationer och turtagning.
”Enligt läroplanen ska undervisningen i fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull fritid. När eleverna får möjlighet att möta meningsfulla aktiviteter i fritidshemmet kan de utveckla ett intresse för och få erfarenheter av olika slags aktiviteter som kan vara betydelsefulla för eleverna fritid men också för deras fortsatta liv.” (s.7 Fritidshemmet – ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del.)
Vårt syfte med temat är: ”Att väcka nyfikenhet och att utmana eleverna till att våga delta och känna glädje i olika aktiviteter. Förstå sambandet mellan kost och hälsa i sin vardag.”

V:36

Vecka 36

Hej

Nu har all ordinarie personal börjat jobba och vi har börjat lära känna era barn.

Så här de första veckorna har vi gjort mycket namnlekar i samlingarna, kört lite kompismassage och varit ute i det fina vädret.

Den här veckan är Lissie på semester och vi har en vikarie som heter Sara hos oss istället.

Vi kommer på måndagar ha lite samarbetsövningar och äventyrspedagogik med F-1 då de övriga klasserna har längre skoldag.

Genom dessa lekar tränar vi olika förmågor som exempelvis:

kompisrelationer, lekskicklighet, rörelse, pröva och omsätta ideer och demokratiskt och empatiskt förhållningssättFritidsgympa

Vi har startat gympan på tisdagar och har lekt namnlekar och rörelselekar utifrån vårt Tema "Rörelse & hälsa".Veckoplanering Ht-17

Veckoplanering Fritids I våra aktiviteter utgår vi ifrån vår läroplan för Fritidshemmet. Vi erbjuder barnen en blandning mellan fria och styrda aktiviteter varje vecka. I samlingarna passar vi på att läsa högt, ger varandra kompismassage, leker stillsamma lekar och ger alla möjlighet att få berätta något de vill dela med sig av.
Så här ser våra veckor ut i stora drag:
måndag: Asken/Pilen: Samarbetsövningar/lekar innan  mellanmål. Valfritt:Asken/Pilen: Styrd bollsport med pedagog efter mellanmål Eken: Styrd bollsport med pedagog efter mellanmål
tisdag: Asken/Pilen: Praktiskt temaarbete innan mellanmål
Eken: Idrottshallen efter mellanmål

onsdag: Asken/Pilen: kompismassage innan mellanmål
Idrottshallen efter mellanmål
Eken: 2:orPraktiskt temaarbete innan mellanmål

torsdag: Asken/Pilen: Vi går Kilometerrundan
Eken: 3:or praktiskt temaarbete
fredag: Asken/Pilen: Varje fredag erbjuder vi någon styrd
aktivitet såsom idrottshallen, rörelsebingo, dans,
promenad, pyssel, spelhåla osv.
Eken: Vi gårkilometer…